Salt Mango Tree Malayalam Movie Trailer

Salt Mango Tree Malayalam Movie Trailer Direction: Rajesh Nair Starring: Biju Menon, Lakshimi Chandramouli, Suhasini, Sarayu, Indrans, Sudheer Karamana, Sunil Sukhada etc. Camera : Vishnu Sharma Producers: Roshan Chittur, Shajoon Karyal, Abeesh